Adresa:

Cazinskih brigada bb, Cazin 77220

Telefon:

+387 63 963 300